KOMUNALAC d.o.o.

Društvo za vodoopskrbu i odvodnju

Petra Svačića 5, Slunj

Tel: +385 47 777 202

Fax: +385 47 801 816

OIB: 68591579130  

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00


Obračun komunalnih usluga:

+385 47 801 815

radno vrijeme 11:00-15:00

Računovodstvo:

 +385 47 801 816

radno vrijeme 07:00-11:00


Prijava kvarova:

Glavni poslovođa:

+385 98 253 738

Monter: +385 98 253 879 

KOMUNALAC d.o.o.

Petra Svačića 5, 47240 Slunj

30.siječanj 2018. godine

Evidencijski broj nabave: 1-MV/2018

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

P R E D M E T: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti

Poštovani,

obavještavamo Vas da naručitelj KOMUNALAC d.o.o. Slunj planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti "Izgradnja kanalizacijskog sustava na području grada Slunja, naselje Lalić gaj".

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:

•          Opis predmeta nabave;

•          Tehničke specifikacije

•          Posebne uvjete za izvršenje ugovora;

•          Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;

•          Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 7 (sedam) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno od 30.01.2017. do 06.02.2017. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Po isteku roka od 7 (sedam) dana od objave ove dokumentacije u Elektroničkom oglasniku javne nabave i internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 4 (četiri)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Prilozi:

    

Knjiga 1 - Dokumentacija o nabavi

Knjiga 2 - Prijedlog ugovoa

Knjiga 3 - Troškovnik

Knjiga 4 - Građevinska dozvola

  

Traži

© 2018 Komunalac d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates