Kako do priključka na javnu vodoopskrbu i odvodnju

Potrebno je podnijeti Zahtjev za priključak na :

-           javnu vodoopskrbu

-           javnu odvodnju

 

Zahtjevu je potrebno  priložiti:

         kopiju katastarskog plana

         izvadak iz zemljišne knjige

 

Kako do suglasnosti na glavni projekt

Način predaje zahtjeva:

 -  osobno u zgradi KOMUNALAC d.o.o , Petra Svačića 5, Slunj

 -  poštom na adresu: KOMUNALAC d.o.o , Petra Svačića 5, Slunj

 -  prilog zahtjevu: glavni projekt vodovoda i kanalizacije

Podizanje predmeta: nakon što se predmet riješi, stranka se putem telefona poziva da ga dođe preuzeti.