KOMUNALAC d.o.o.

Društvo za vodoopskrbu i odvodnju

Petra Svačića 5, Slunj

Tel: +385 47 777 202

Fax: +385 47 801 816

OIB: 68591579130  

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme ureda:

Pon-Pet 07:00-15:00


Obračun komunalnih usluga:

+385 47 801 815

radno vrijeme 11:00-15:00

Računovodstvo:

 +385 47 801 816

radno vrijeme 07:00-11:00


Prijava kvarova:

Glavni poslovođa:

+385 98 253 738

Monter: +385 98 253 879 

KOMUNALAC d.o.o. Slunj

Ul. Petra Svačića 5

47 240 Slunj

OIB: 68591579130

Slunj, 22.05.2017. godine

Evidencijski broj nabave: EMV-01/2017

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM

                SUBJEKTIMA

     P R E D M E T:       Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti "PROŠIRENJE VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA SLUNJA"

Poštovani,

obavještavamo Vas da naručitelj KOMUNALAC d.o.o. Slunj planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti "PROŠIRENJE VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA SLUNJA".

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži:

•          Opis predmeta nabave;

•          Tehničke specifikacije

•          Posebne uvjete za izvršenje ugovora;

•          Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;

•          Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno od 22.05.2017. do 29.05.2017. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 4 (četiri)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Prilozi:

Dokumentacija o nabavi       

Knjiga 1          Upute ponuditeljima i obrasci

Knjiga 2          Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi

Knjiga 3          Troškovnik

Knjiga 4          Građevinske dozvole

  

Traži

DOBRODOŠLI U GRAD SLUNJ!

„Taj san u slapu da bi mogao sjati i vaša kaplja pomaže ga tkati“ D. Cesarić

DOBRODOŠLI U GRAD SLUNJ

Naša kaplja, kaplje svih nas pomažu ga tkati. Neka ljepota i čarolija našeg grada potakne stvaranje nekih divnih snova.

© 2018 Komunalac d.o.o. All Rights Reserved. Designed By Enginetemplates.com

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates